Luník IX

Počet obyvateľov
6907
Podiel rómskych obyvateľov
od 91% do 100%
Kód obce
599972
Kraj
Okres