Ochtiná

Počet obyvateľov
554
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
526053
Kraj
Okres