Veľký Horeš

Počet obyvateľov
1065
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
543900
Kraj
Okres