Detva

Počet obyvateľov
14318
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
518263
Okres