Hontianske Tesáre

Počet obyvateľov
905
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
518425
Okres