Bžany

Počet obyvateľov
168
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
527203
Okres