Jelšava

Počet obyvateľov
3135
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
525791
Okres