Pataš

Počet obyvateľov
838
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
501883
Kraj