Rozložná

Počet obyvateľov
215
Podiel rómskych obyvateľov
od 71% do 80%
Kód obce
526193
Kraj
Okres