Sása (ZV)

Počet obyvateľov
932
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
518727
Okres