Gemerský Sad

Počet obyvateľov
300
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
525685
Okres