Skalica

Počet obyvateľov
15425
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
504815
Kraj
Okres