Lovinobaňa

Počet obyvateľov
1993
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
511552
Okres