Stretava

Počet obyvateľov
700
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
523119
Kraj
Okres