Málinec

Počet obyvateľov
1391
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
511595
Okres