Cerovo

Počet obyvateľov
595
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
518239
Okres