Kunova Teplica

Počet obyvateľov
720
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
525898
Kraj
Okres