Oborín

Počet obyvateľov
715
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
528633
Kraj
Okres