Chmeľov

Počet obyvateľov
1048
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
524506
Okres