Hrčeľ

Počet obyvateľov
1096
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
528374
Kraj
Okres