Poltár

Počet obyvateľov
5470
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
511765
Okres