Malý Slivník

Počet obyvateľov
852
Podiel rómskych obyvateľov
od 71% do 80%
Kód obce
524832
Okres