Gemerská Ves

Počet obyvateľov
993
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
514756
Okres