Stročín

Počet obyvateľov
566
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
527831
Okres