Lučenec

Počet obyvateľov
28090
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
511218
Okres