Sučany

Počet obyvateľov
4750
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
512648
Kraj
Okres