Žakarovce

Počet obyvateľov
691
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
526649
Kraj
Okres