Hanková

Počet obyvateľov
77
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
525715
Kraj
Okres