Pašková

Počet obyvateľov
354
Podiel rómskych obyvateľov
od 71% do 80%
Kód obce
526070
Kraj
Okres