Sirk

Počet obyvateľov
1281
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
526258
Okres