Veľkrop

Počet obyvateľov
224
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
527980
Okres