Dolná Streda

Počet obyvateľov
1575
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
555789
Kraj
Okres