Nálepkovo

Počet obyvateľov
3506
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
543373
Kraj
Okres