Sečovská Polianka

Počet obyvateľov
2729
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
529133