Bačkovík

Počet obyvateľov
563
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
521141
Kraj