Hrhov

Počet obyvateľov
1064
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
525740
Kraj
Okres