Pata

Počet obyvateľov
3227
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
503959
Kraj
Okres