Veľká Lomnica

Počet obyvateľov
4893
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
524000
Okres