Pečovská Nová Ves

Počet obyvateľov
2709
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
525006
Okres