Veľké Ripňany

Počet obyvateľov
2097
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
505714
Kraj
Okres