Cabaj – Čápor

Počet obyvateľov
4274
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
545589
Kraj
Okres