Holiša

Počet obyvateľov
661
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
511439
Okres