Čečehov

Počet obyvateľov
376
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
522392
Kraj
Okres