Šávoľ

Počet obyvateľov
586
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
511854
Okres