Moravany

Počet obyvateľov
1046
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
522791
Kraj
Okres