Lehôtka

Počet obyvateľov
353
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
511528
Okres