Sudince

Počet obyvateľov
90
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
518832
Okres