Studienka

Počet obyvateľov
1698
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
504874
Okres