Šamudovce

Počet obyvateľov
630
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
523151
Kraj
Okres