Fiľakovské Kováče

Počet obyvateľov
916
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
511404
Okres